34 jaar Avant-Garde Beleggen: Een tijdlijn

Avant-Garde is de Franse term voor voorhoede. Het betekende oorspronkelijk dat een groep soldaten ter verkenning werd vooruit gestuurd. Het concept avant-garde werd een metafoor voor het vernieuwende werk van kleine groepen intellectuelen of kunstenaars die voor de grote massa uitliepen.

Met Avant-Garde Beleggen loopt de beleggersnieuwsbrief Analyse al 34 jaar in de voorhoede van de financiële markten. Wij verkennen waar toekomstige financiële crisissen zullen plaatsvinden. Wij gaan op onderzoek waar tegelijkertijd grote financiële opportuniteiten schuilen. Echte financiële waarde zit veeleer op plaatsen waar weinig beleggers zoeken. Tegendraads denken is cruciaal om voor de massa beleggers uit te lopen. Het is cruciaal om de beleggingsopportuniteiten te vinden voordat de massa zich erop stort en de beurskoersen omhoog drijven.

Avant-Garde Beleggen is een vernieuwende manier van beleggen. Analyse schrijft over zaken in tempore non suspecto, zaken die anderen in een eerste fase zullen negeren, later ridiculiseren om ze ten slotte over te nemen en te doen alsof ze zelf op het idee kwamen.

Avant-Garde Beleggen is een revolutionaire vorm van beleggen die bepaalde beleggingsideeën en economische stromingen radicaal afwijst. Nu de huidige economische omstandigheden meer dan ooit de wetten van de zwaartekracht proberen te ontkennen, zijn vernieuwende beleggingsanalyses cruciaal om uw beleggingsvermogen enerzijds te beschermen tegen nieuwe financiële crisissen en anderzijds open te stellen voor nieuwe opportuniteiten.

Hieronder volgt een summier overzicht van 34 jaar Avant-Garde Beleggen. Het is een tijdlijn die u brengt van investeringen op de Brusselse beurs, tot Oostenrijk, de Verenigde Staten en Japan. Een tijdlijn met waarschuwingen van crisissen in technologie-aandelen, Amerikaanse hypotheekgiganten en bankaandelen. Een tijdlijn met opportuniteiten in plantages, edelmetalen en olie. Onze analyses zijn overduidelijk van alle markten thuis. Analyses als voorloper op de massa.

1981: Analyse, de onafhankelijke nieuwsbrief voor beleggers wordt opgericht. De focus ligt op analyses van aandelen in ondergewaardeerde markten. Beleggen in aandelen is geheel miskend na een uiterst lange berenmarkt tijdens de jaren 1970.

1982: in augustus van dat jaar bereiken de wereldwijde aandelenmarkten een bodem. Het is het begin van een 17-jarige aandelenhausse tot en met 1999.

1981-1984: Analyse investeert vooral in kleine, onbekende holdingmaatschappijtjes op de Brusselse beurs, zoals een Société Générale de la Viscose, Obourg en Tubize die later een hoge vlucht zouden nemen onder de vleugels van een zich verpoppend UCB.

1985: Analyse ziet grote haussekansen voor de Oostenrijkse beurs die gedurende 20 jaar in een diepe doornroosjesslaap zat. Zoals gewoonlijk lachte de main stream of consensus beleggingspers dit weg. De beurs van Wenen steeg hetzelfde jaar nog met 100 % en in 1989 met 300 %.

1986: Een encore volgt met de Spaanse beurs, waar de aandelen nog noteren in procent van de nominale waarde. Aandelen als Banco de Vizcaya, Banco Popular stijgen loodrecht en geven een bijna volmaakt déjà vu met wat het jaar ervoor op de Oostenrijkse beurs werd gerealiseerd.

1983-1996: Niettegenstaande de jaren tachtig en negentig strikt genomen een baissemarkt was voor het goud, waren er spectaculaire rally’s voor de goudmijnen in 1983, ’86, ’89, ’93 en in mindere mate ’96. Geen enkele werd gemist al was die van ’96 de moeilijkste om iets van te maken.

1995-1997: In de 2e helft van de jaren negentig werd naar de wel erg verborgen meerwaarde gepeild van de Rivaud groep annex plantagesector. Er is een cascade van opeenvolgende meerwaarden gaande van Caoutchoucs de Padang, over Compagnie du Cambodge, Plantations de Terres Rouges etc... Zonder daarbij het Luxemburgse trio Socfinasia, Intercultures en Socfinal te vergeten. Oops, Jabelmalux en Sipef ook bijna vergeten.

1998-1999: Analyse investeert in de biotech & technologiesector. Innogenetics was kenmerkend voor het jaar 1998. De hausse wordt bespeeld, de daaropvolgende crash grotendeels vermeden.

1999: De beleggingsadviezen worden drastisch omgedraaid. Het advies is om fysiek goud te kopen. Na een 20-jarige berenmarkt wordt deze belegging overal miskend. In 1999 start Analyse ook met vele waarschuwingen voor een aanstaande technologiecrash & berenmarkt in aandelen.

1999: Opstart van de voorbeeldportefeuille die twee beurscrashes (2000 & 2008) overleeft en zelfs meer dan 750% rendement creëert tussen 1999 & 2015.

Begin jaren 2000: Analysebeleggers profiteren van de hausse in de goudmarkt, in combinatie met de daling van de Amerikaanse dollar. De goudportefeuille wordt voor een groot deel ingedekt tegen de daling van de Amerikaanse dollar via afgeleide producten. Dat zorgt ervoor dat de goudhausse voor eind 2005 volledig wordt meegepikt, ondanks het feit dat de stijging van het goud in euro vrij beperkt blijft. Bovendien zitten er in de portefeuille in de periode voor 2004 ook heel wat goudmijnaandelen (o.a. een grote positie in Gold Fields) die de stijging van de goudprijs anticiperen en sterk outperformen.

Die goudaandelen worden rond 2004 grotendeels verkocht en vervangen door fysiek goud. Goudmijnen worden in de periode nà 2004 bijzonder zwaar getroffen door een explosie van de energiekosten en een algemene ontsporing van de investeringskosten. Goudmijnaandelen presteren bedroevend slecht t.o.v. het goud zèlf wat alleen maar in de kaart speelt van de AnalysePortefeuille.

2004: Analyse waarschuwt voor een enorme stijging van de olieprijs. Er wordt belegd in Canadese zandoliebedrijven. De olieprijs piekt vier jaar later, in 2008, op 140$ per vat.

2005: Analyse wordt negatief over de Amerikaanse huizenmarkt die later zou ineen storten. Om te profiteren van een koersdaling van hypotheekbedrijven worden puts genomen op Fannie Mae & Countrywide Financial. Beide Amerikaanse hypotheekgiganten zouden uiteindelijk meer dan 90% in waarde verliezen, maar het advies kwam te vroeg en er werd spijtig genoeg financieel niet van geprofiteerd.

2006: Analyse investeert in de trend van zeldzame aardmetalen (rare earth metals), lang voordat het een hype werd in 2010.

2007-2008: Uitvoerige waarschuwingen voor een bankencrisis. De mainstream pers houdt lange tijd vol dat bankaandelen een veilige belegging zijn voor de goede huisvader.

2008: de Analyseportefeuille vermijdt grote verliezen (-9%) terwijl de aandelenmarkten 50% crashen.

2007-2010: Verdere accumulatie in goudbeleggingen. Analyses en uitvoerige waarschuwingen voor een aanstaande crisis in overheidsschulden.

2009: Analyse waarschuwt dat de term ‘quantitative easing’ de financiële markten lang zal domineren.

2011: Opnieuw een moeilijk beursjaar dat bij vele beleggers tot verliezen leidt. De Europese banken leiden opnieuw zware verliezen. De voorbeeldportefeuille doet het uitstekend met dank aan vele beleggingen in edelmetalen.

2012: Op het einde van dit jaar wordt voor het eerst in lange tijd belegd in Japanse aandelen.

2013: Na een negatief jaar voor de goudmarkt wordt in december 2013 voor het eerst in lange tijd weer een grotere belegging in goudmijnaandelen opgestart.

2014-2015: Analyses van toekomstige financiële crisis & opportuniteiten.

Ontvang een gratis proefexemplaar en ontvang nu ook onze nieuwsartikels

Schrijf u nu in 
Proefexemplaar Analyse & FondsenAnalyse
 
Wait a minute, while we are rendering the calendar
Analyse Banner